Pomoc programu Sharky Neural Network  |  Strona programu

Skróty klawiatury

Podstawowe

F1 - Pomoc (Help).
F5 - Resetuj sieć (Reset Network).
F6 - Rozpocznij naukę (Learn).
Esc - Zatrzymaj naukę (Stop).

Wygląd

F11 - Maksymalizuj okno, lub przywróć jego rozmiar.
Ctrl + F11 - Minimalizuj okno.
Ctrl + 0 - Pokazuj osie współrzędnych.
Ctrl + 1 - Pokazuj punkty.
Ctrl + 2 - Pokazuj punkty i odpowiedź sieci.
Ctrl + 3 - Pokazuj punkty i obszary klasyfikacji pierwszej warstwy.
Ctrl + 4 - Pokazuj odpowiedź sieci.
Ctrl + 5 - Pokazuj obszary klasyfikacji pierwszej warstwy.

Punkty

Ctrl + O - Otwórz plik z punktami (Open).
Ctrl + S - Zapisz punkty do pliku (Save).
` - Wybierz klasę zależną od kształtu.
1 - Wybierz klasę 1 (żółty).
2 - Wybierz klasę 2 (niebieski).
Del - Tryb usuwania punktów.
F8 - Otwórz okno generowania punktów.
F9 - Generuj punkty natychmiast.
F10 - Usuń wszystkie punkty (Clear).
Ctrl + Left Click - Dodawaj kilka punktów za jednym razem (spray).
[ - Zmniejsz zasięg spraya/usuwania punktów.
] - Zwiększ zasięg spraya/usuwania punktów.

Przejdź do

English | Polski
Copyright © 2009 SharkTime Software