Pomoc programu wReplace  |  Strona programu

Jak edytować tabelę zamian w arkuszu kalkulacyjnym

Aby edytować tabelę zamian przy pomocy arkusza kalkulacyjnego (np. Excel/Calc):

  1. W oknie tabeli zamian wybierz More → Copy All. Ta operacja skopiuje całą tabelę do schowka.
  2. Wklej zawartość schowka do pustego arkusza.
  3. Edytuj dane.
  4. Zaznacz i skopiuj do schowka trzy kolumny i odpowiednie wiersze.
  5. W oknie tabeli zamian wybierz More → Paste All.

Inne wybrane problemy

English | Polski
Copyright © 2008-2009 SharkTime Software